DVA NEJZÁSADNĚJŠÍ KROKY
 
  K OBJEVENÍ LÁSKY K SOBĚ DÍKY KOUZLU TANCE
 
  I PŘES TO,
 
  ŽE JSTE TANCEM NEPOLÍBENÉ.
 💃🌟
 
 Staň se tou nejzářivější verzí sama sebe,
 s pomocí


2 denního tanečně-prožitkového
  online kurz pro ženy.

 💃❤️

 "S láskou k sobě."

Dámy, je čas nahlédnout do zrcadla a oslavovat krásu každého okamžiku! 
 Představuji vám novou online oázu sebevědomí, lásky k sobě a taneční radosti.


 Život moderní ženy je často plný výzev a nároků, a to nejen ve společnosti, ale i vlastním niterném světě. 
 Stále častěji se klade důraz na vnější vzhled, profesní úspěchy a ideály, což může vytvářet tlak na ženy, 
 aby odpovídaly představám druhých.
 
 V tomto kontextu je klíčové zdůraznit důležitost přijímání sebe sama, včetně vlastních nedostatků, a milovat se bez podmínek.

🎁 CO MÁM PRO VÁS PŘIPRAVENO:

1. Důvody, proč se mít ráda: Naučím vás, jak si vážit každého detailu svého jedinečného já. Proč se starat o ty maličkosti, které vás dělají tak výjimečnými?
 
 2. Duševní pohoda: 
 Získáte nástroje na posílení svého duševního zdraví a vytvoření prostoru pro lásku k sobě. Věřte, že mít se ráda není luxus, ale nezbytnost!
 
 3. Taneční prožitek pro radost a energii: 
 Přidám taneční prveky, abyste objevily krásu pohybu a propojení s vlastním tělem. Vztyčte své tělo, osvoboďte svou duši
  a tančete k radosti!

 
  4. Taneční radost pro každý den: 
 Každý pohyb těla je příležitostí k vyjádření se, k oslavě vašeho jedinečného těla a k prozkoumání krásy pohybu. Zvedněte ruce, tančete a cítíte se živé každý den!
 
5. Sebeláska skrze tanec:
 Naučíme vás propojit se s vaším tělem a cítit se pohodlně v každém kroku. Tanec bude nejen způsobem, jak se vyjádřit, ale také nástrojem k posílení vaší sebelásky.
 
6. Prožitkový kurz plný inspirace: 
 Každý modul kurzu bude plný inspirace, které vám pomůže objevit, proč byste si měly vážit samy sebe. Vyjděte z kurzu s novým pohledem na své vlastní já!
 
 


Jedinečnost každé ženy: 
Každá žena je jedinečná s vlastními schopnostmi, dovednostmi a charakterem. Přijímání této jedinečnosti je klíčové pro budování pozitivního vztahu k sobě. Každý nedostatek nebo odlišnost by měly být vnímány jako součást celkového obrazu, který tvoří každou ženu.
 
Realita vs. Ideál: 
Sociální média a média obecně nám často prezentují idealizované obrazy žen. Je důležité si uvědomit, že tyto ideály nejsou reálné a že každá žena má své vlastní cesty, příběhy a jedinečné rysy. Přijetí toho, že neexistuje jedno "správné" měřítko krásy nebo úspěchu, může ženám pomoci odstranit zátěž neustálého srovnávání.
 
Síla v zranitelnosti: 
Přijmout své nedostatky neznamená slabost, ale naopak sílu. Ukázat se svými slabostmi a zranitelnostmi může být osvobozující a posilující. Ženy by měly být schopny se otevřeně vyjadřovat o svých strachách, pochybnostech a neúspěších, aniž by se obávaly odsudků.
 
Sebeláska a duševní zdraví:
Přijímání sebe sama je klíčové pro duševní zdraví. Když ženy milují a respektují samy sebe, mohou lépe čelit životním výzvám a stresu. Sebeláska je základní kámen šťastného a vyváženého života.
 
Ovládání vlastního příběhu: 
Když ženy přijmou samy sebe, začínají ovládat svůj vlastní příběh. Nezávislost na očekáváních společnosti nebo normách umožňuje ženám řídit svůj život podle vlastních hodnot a priorit.
 
Podpora ostatních žen: 
Když ženy přijímají samy sebe, mohou být silnějšími podporovateli ostatních žen. Vytváření komunity, kde se ženy vzájemně povzbuzují a respektují, je klíčové pro celkové sebevědomí žen ve společnosti.


 🌟 PROČ BYSTE NEMĚLY TENTO KURZ VYNECHAT? 🌟

💖 Protože si zasloužíte být milované takové, jaké jste.
 
💖 Protože každý pohyb vašeho těla je tancem života.
 
💖 Protože síla spojená s láskou k sobě může změnit váš život. 
 
💖 Protože taneční radost je klíčem k pozitivnímu pohledu na život. 
 
💖 Protože sebeláska je nejlepší investicí do vašeho vlastního štěstí. 
 

Dovol si prožít start k sebelásce, sebepřijetí 
 a změně svého života!


 🚀 JAK SE PŘIHLÁSIT:

2) Klikněte na odkaz [Registrace ZDE].
3) Vyplňte formulář a platbou potvrďte své místo v online kurzu.
4) Začněte svou cestu k sebelásce a taneční radosti!

Ještě váháš?
 Možná ti v rozhodování pomůže Míša a její dopis :) 

Láskyplnou průvodkyní Ti bude lektorka, která vede tancem, ženy k sebevědomí a sebepřijetí přes 30 let. 
 Eva Koňasová-Sýkorová