"Láska ke svému já.

"2 denní tanečně-prožitkový
 online kurz pro ženy."

Dovol si prožít start k sebelásce, sebepřijetí 
 a změně svého života!